Đội ngũ Bác sĩ

Danh sách Giáo sư, Bác sĩ - Theo chuyên khoa

Sau 20 năm thành lập Phòng khám Binh Minh đã phát triển vượt bậc với nhiều chuyên khoa sâu như: Tim mạch, Thần kinh, Tiêu hoá, Gan mật, Nội tiết -Tiểu đường, Thận tiết niệu, Nam khoa, ...

Xem tiếp

CK - Thận - Tiết niệu: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Gia Tuyển

Tiến sĩ Y khoa du học và bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản. Trưởng khoa thận tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai; Giảng viên Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng bộ môn Nội tổng hợp, ...

Xem tiếp

CK Thận - Tiết niệu: Thạc sĩ- Bác sĩ Nội trú Cao Thị Như

Thạc sĩ- Bác sĩ Nội trú Cao Thị Như - Khoa Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai

Xem tiếp

CK Nội tiết – Tiểu đường: Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy

Cựu bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai. Giảng viên Bộ môn Nội trường Đại Học Y Hà Nội . Tổng thư ký hội Nội ...

Xem tiếp

CK Tim Mạch: Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Gia Khải

- Chuyên viên đầu ngành Tim mạch. Chủ tịch hội Tim Mạch Việt Nam - Nguyên Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai. - Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Anh hùng Lao động. ...

Xem tiếp

CK Tim Mạch: P. Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ  Phạm Thị Hồng Thi

- Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Trưởng phòng Thấp Tim - Nguyên P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia Bv Bạch Mai

Xem tiếp

CK Nội Tim mạch: Bác sĩ Phạm Quốc Vượng

Bác sĩ Chuyên khoa Nội chung - Tim mạch

Xem tiếp

CK Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Quỳnh Nga

Tiến sĩ, Bác sĩ Nội trú Viện Tim mạch Quốc gia - Bv Bạch Mai Tốt nghiệp Cao học tại Cộng hòa Pháp Giám đốc phụ trách cơ sở 2- bệnh viện Tim Hà Nội.

Xem tiếp

CK Tim mạch: Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Ngọc Thủy

Thạc sĩ - Bác sĩ Khoa C5 - Viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai

Xem tiếp

CK Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Kim Bảng

Tiến sĩ - Bác sĩ Chuyên khoa Tim mạch Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch mai.

Xem tiếp

CK Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Thị Ngọc Lan

Tiến sĩ - Bác sĩ khoa Nội bệnh viện Tim Hà Nội.

Xem tiếp

CK Cơ Xương Khớp: Tiến sĩ - Bác sĩ Hoàng Văn Dũng

Tiến sĩ - Bác sĩ Nội trú Chuyên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai

Xem tiếp

CK Cơ Xương Khớp: Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Hải Bình

Tiến sĩ - Bác sĩ Nội trú Chuyên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai

Xem tiếp

CK Nội Tiêu hóa - Gan Mật: Giáo sư -Tiến sĩ - Bác sĩ Tạ Long

Chuyên viên đầu ngành Tiêu hoá - Gan Mật. Nguyên Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Gan mật- BvTW Quân đội 108 Chủ tịch hội Khoa học Tiêu hoá Việt Nam.

Xem tiếp

CK Nội chung-Tiêu hóa : Bác sĩ Chuyên khoa II Trịnh Thị Thuận

Nguyên Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa- Gan mật- BvTW Quân đội 108 Nguyên P.Chủ nhiệm khoa Nội Nhân dân - BvTW Quân đội 108

Xem tiếp

CK Thần kinh: Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trọng Luân

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa Nội Thần kinh Nguyên P.Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - BV Bạch mai. Uỷ viên Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam

Xem tiếp

CK Thần kinh: Bác sĩ Hồ Thị Ý Thơ

Bác sĩ Chuyên khoa II Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.

Xem tiếp

CK Nội chung: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu

Chuyên viên đầu ngành Nội khoa -Truyền nhiễm Nguyên Phó Giám đốc BVTW Quân đội 108. Phụ trách Chuyên môn PKĐK Bình Minh

Xem tiếp

CK Nội chung: Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Long

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Long Chuyên khoa Nội chung - Viện Lão khoa Trung ương

Xem tiếp

CK Nội chung: Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Thị Ngọc Dung

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nội khoa Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai.

Xem tiếp