Chứng chỉ Chất lượng

Chứng chỉ Chất lượng Phòng khám Đa khoa Bình Minh

CHỨNG CHỈ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Luôn quan tâm và nâng cao CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH, CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM là phương châm và mục tiêu mọi hoạt động của Phòng khám Đa khoa Bình Minh

Trong nhiều năm qua PKĐK Bình Minh đã liên tục tham gia các chương trình NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM - EQAS - External Quality Assurance Services.


KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hãng BIO-RAD (Mỹ) đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2006 Đến năm 2021  


Chứng chỉ chất lượng năm 2006-2007

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2007-2008

 

 
Chứng chỉ chất lượng năm 2008-2009

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2009-2010

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2010-2011

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2011-2012

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2012-2013

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2013-2014


Chứng chỉ chất lượng năm 2019-2020


Chứng chỉ chất lượng năm 2020-2021

 

 2. Trung tâm KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC - Đại học Y Hà Nội đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2014 Đến nay.


Chứng chỉ chất lượng năm 2014


Chứng chỉ chất lượng năm 2015Chứng chỉ chất lượng năm 2016

 Chứng chỉ chất lượng  năm 2017

 Chứng chỉ chất lượng năm 2018


Chứng chỉ chất lượng năm 2019Chứng chỉ chất lượng năm 2020Chứng chỉ chất lượng năm 2021

 

Phòng khám Binh Minh luôn chú trọng việc đầu tư đảm bảo
Chất lượng chuyên môn Khám chữa bệnh tốt nhất
Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất
Để phục vụ khám chữa bệnh cho bênh nhân đạt tiêu chí

Chất lượng Tốt - Chăm sóc Tốt - Sức khỏe Tốt 

 -------*****-------