Chứng chỉ Chất lượng

Chứng chỉ Chất lượng Phòng khám Đa khoa Bình Minh

CHỨNG CHỈ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Luôn quan tâm và nâng cao CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH, CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM là phương châm và mục tiêu mọi hoạt động của Phòng khám Đa khoa Bình Minh

Trong nhiều năm qua PKĐK Bình Minh đã liên tục tham gia các chương trình NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM - EQAS - External Quality Assurance Services.


KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hãng BIO-RAD (Mỹ) đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2006 đến nay

 

  Chứng chỉ chất lượng năm 2022-2023 

 

   
                 
Chứng chỉ chất lượng năm 2020-2021                           Chứng chỉ chất lượng năm 2019-2020                                

 

       
                     Chứng chỉ chất lượng năm 2013-2014                           Chứng chỉ chất lượng năm 2012-2013                   

 

   

     Chứng chỉ chất lượng năm 2011-2012                           Chứng chỉ chất lượng năm 2010-2011     

 

          
  Chứng chỉ chất lượng năm 2009-2010   

 

         

                     Chứng chỉ chất lượng năm 2008-2009                         Chứng chỉ chất lượng năm 2007-2008                                 

         
                     
   

                            Chứng chỉ chất lượng năm 2006-2007                                 

 

 

 

 

 2. Trung tâm KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC - Đại học Y Hà Nội đã cấp

chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục

từ năm 2014 đến nay.

 Chứng chỉ chất lượng năm 2023

 

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2021

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2020

 

Chứng chỉ chất lượng năm 2019

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2018

 

 

Chứng chỉ chất lượng  năm 2017

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2016

 

Chứng chỉ chất lượng năm 2015


Chứng chỉ chất lượng năm 2014

 

 

Phòng khám Binh Minh luôn chú trọng việc đầu tư đảm bảo
Chất lượng chuyên môn Khám chữa bệnh tốt nhất
Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất
Để phục vụ khám chữa bệnh cho bênh nhân đạt tiêu chí


Chất lượng Tốt - Chăm sóc Tốt - Sức khỏe Tốt 

 -------*****-------