Chứng chỉ Chất lượng

Chứng chỉ Chất lượng Phòng khám đa khoa Bình Minh

 

CHỨNG CHỈ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Luôn quan tâm và nâng cao CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH, CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM là phương châm và mục tiêu mọi hoạt động của PKĐK Bình Minh

Trong nhiều năm qua PKĐK Bình Minh đã liên tục tham gia các chương trình NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM - EQAS - External Quality Assurance Services.


KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Hãng BIO-RAD (Mỹ) đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2006 Đến năm 2014

  Trung tâm KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC - Đại học Y Hà Nội đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2014 Đến nay.

 

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2006

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2007

 

 
Chứng chỉ chất lượng năm 2008

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2009

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2010

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2011

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2012

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2013

 

 

 Trung tâm KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC - Đại học Y Hà Nội đã cấp chứng chỉ Chất lượng Tốt cho Phòng Xét nghiệm - PKĐK Bình Minh trong nhiều năm liên tục từ năm 2014 Đến nay.


Chứng chỉ chất lượng năm 2014


Chứng chỉ chất lượng năm 2015


Chứng chỉ chất lượng năm 2015

 


Chứng chỉ chất lượng  năm2016


Chứng chỉ chất lượng năm 2016

 


Chứng chỉ chất lượng  năm 2017


Chứng chỉ chất lượng  năm 2017

 


Chứng chỉ chất lượng năm 2018


Chứng chỉ chất lượng năm 2018