Chụp X-quang

MÁY X-QUANG

Xquang là một trong những kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến nhất. Cho phép khảo sát, đánh giá sơ bộ ngay từ ban đầu, đóng vai trò định hướng trong chẩn đoán.

Phòng khám Đa khoa Bình Minh đã đầu tư máy XQuang cả sóng thế hệ mới, thời gian chụp nhanh, ít độc hại, kết quả phim trong sáng, hình ảnh rõ nét, trung thực.