Đăng ký khám

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).
3- Bệnh nhân cần đến Đúng giờ, nếu muộn quá 20 phút Đăng ký khám sẽ không còn giá trị.

Thông tin người đăng ký


captcha [Xem mã khác]
Gửi