CK Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Kim Bảng

Lịch khám: Liên hệ điện thoại Phòng khám để biết lịch khám chi tiết

Thông tin bác sĩ:

Tiến sĩ - Bác sĩ Chuyên khoa Tim mạch Trưởng Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch mai.

Chuyên khoa Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Kim Bảng
Trưởng Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch mai.

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

Đăng ký khám

Bác sĩ: CK Tim mạch: Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Kim Bảng


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật