CK - Thận - Tiết niệu: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Gia Tuyển

Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 7h30 - 12h30

Thông tin bác sĩ:

Tiến sĩ Y khoa du học và bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản. Trưởng khoa thận tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai Phó trưởng bộ môn nội tổng hợp, trưởng phân môn Thận - Tiết niệu, trường Đại học Y Hà Nội

P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Đỗ Gia Tuyển


Đăng ký khám

Bác sĩ: CK - Thận - Tiết niệu: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Gia Tuyển


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật