CK Nội chung: Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Long

Lịch khám: Các ngày Thứ 2, 5, 6 - Từ 7h30 đến 12h

Thông tin bác sĩ:

Bác sĩ Chuyên khoa I / Khoa Nội chung - Viện Lão khoa Trung ương

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Long
Khoa Nội chung - Viện Lão khoa Trung ương

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

Đăng ký khám

Bác sĩ: CK Nội chung: Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Long


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật