P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Hồng Thi

Lịch khám: Thứ 6 hàng tuần - Từ 8h đến 12h

Thông tin bác sĩ:

Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Nguyên Trưởng phòng Thấp Tim Nguyên P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

Chuyên khoa Tim  mạch: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ  Phạm Thị Hồng Thi
Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. 

Nguyên Phó Viện trưởng - Viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

 

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

Đăng ký khám

Bác sĩ: P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Hồng Thi


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật