CK Thần kinh: Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trọng Luân

Lịch khám: Các ngày Thứ 2, 3, 4, 5 từ 8h - 12h

Thông tin bác sĩ:

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa Nội Thần kinh Nguyên P.Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - BV Bạch mai. Uỷ viên Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam

Chuyên khoa Thần kinh: Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trọng Luân
Nguyên P.Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.
Uỷ viên Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam.

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

Đăng ký khám

Bác sĩ: CK Thần kinh: Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trọng Luân


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật