CHUYÊN KHOA THẬN - TIẾT NIỆU

CHUYÊN KHOA THẬN - TIẾT NIỆU

1. P.Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Gia Tuyển

   P.Giáo sư Y khoa Chuyên ngành Thận - Tiết niệu

   Du học và Bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản;

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Đại tá - Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Hà Minh Phương

Chuyên khoa  Thận – Khớp -Nội tiết;
Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108. Thầy thuốc ưu tú.

 

 

 

 

 

Chức năng:

tin tức nổi bật