CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN

CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN

1. Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Anh Thơ
Chuyên khoa Phụ Sản - Bệnh viện Thanh Nhàn
Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

   

Chức năng

tin tức nổi bật