Điện tim holter tim mạch

ĐIỆN TIM, HOLTER TIM MẠCH

  1. Máy điện tim FUKUĐA CARDISUNY-C300, sáu cần tự động (Thế hệ mới nhất) Có thể kết nối với hệ thống máy vi tính để in và lưu kết quả. 

  2. Máy điện tim FUKUĐA – CARDIMAX-FX72, 6 cần tự động.

  3. 2 máy Holter ZoZinn (Mỹ) theo dõi chuyên sâu, liên tục trong 24 giờ về điện tim và huyết áp cho phép đón bắt và phát hiện sớm, đầy đủ các bệnh lý về Tim mạch, Huyết áp.