Chụp X-quang

Bảng giá các dịch vụ X-Quang

STT

Tên dịch vụ chụp X-Quang

Giá tiền (VNĐ)

1

 Bả vai T-N

   60. 000 X2

 Bàn chân T - N

   120. 000

 Blondeau - Hietz

  120. 000

 Cẳng chân T - N

   120. 000

 Chụp dạ dày - Thực quản

  200. 000 x2

 Chụp thận

  120. 000

 Cổ chân T - N

   120. 000

 Cổ chếch T-P

   120. 000

 CS lưng T - N

   150. 000

10 

 CS thắt lưng T - N

   150. 000

11 

 Đốt sống cổ T - N

   120. 000

12 

 Khớp gối T - N

   120. 000

13 

 Khớp vai T - N

   120. 000

14 

 Schiiller (hai bên)

  120. 000

15 

 Sọ não T- N

  120. 000

16 

 Thực quản BR

  200. 000

17 

 Tiểu khung

   80. 000  

18 

 Tim phổi T-N

   80. 000 X2

19 

 Xương đòn

   60. 000  

20

 Bàn tay //Cẳng tay T-N

   120.000 x2

21 cổ tay // Khuỷu tay T-N    120.000 x2
22  Cánh tay T-N    120.000
23  Khung chậu // Hệ Tiết niệu    120.000 x2