CK Tim Mạch: P. Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Hồng Thi

Lịch khám: Sáng Thứ Sáu từ 8h - 11h30

Thông tin bác sĩ:

- Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Trưởng phòng Thấp Tim - Nguyên P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia Bv Bạch Mai

P.Giáo sư - Tiến sĩ -  Bác sĩ Phạm Thị Hồng Thi

CHÚ Ý
1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.
2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

Đăng ký khám

Bác sĩ: CK Tim Mạch: P. Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Hồng Thi


captcha [Xem mã khác]
Gửi

tin tức nổi bật