Tiến sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Vũ Quỳnh Nga
     Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

 

 

 

 

Nguyên Bác sĩ Nội trú Viện Tim mạch Quốc gia - Bv Bạch Mai

Tốt nghiệp Cao học tại Cộng hòa Pháp

Phó Giám đốc phụ trách cơ sở 2- bệnh viện Tim Hà Nội.