Thạc sĩ- Bác sĩ - CK TMH: Nguyễn Như Đua


Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.


 Chuyên khoa Tai Mũi Họng