Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Trần Thị Ngọc Lan    Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.Bác sĩ khoa Nội bệnh viện Tim Hà Nội.