Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đỗ Kim Bảng    Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

 

 

Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch mai.