Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đào Ngọc Thủy

Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 8h- 11h30

 Thạc sĩ - Bác sĩ

Khoa C5 - Viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai