Thạc sĩ - Bác sĩ CK Thần kinh: Lê Trọng Luân   Lịch khám: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 7 từ 8h- 11h30

 

 

Nguyên P.Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.

Uỷ viên Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam