Thạc sĩ - Bác sĩ CK Cơ Xương Khớp: Hoàng Văn Dũng  Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 7h30- 12h30

 

 Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú

Chuyên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai