P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi
    Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 8h- 11h30
Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Trưởng phòng Thấp Tim
P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia - Bv Bạch Mai.