P.Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu   Lịch khám: Sáng thứ 5 từ 8h00- 11h30

 

 

Chuyên viên đầu ngành Nội khoa -Truyền nhiễm

Nguyên Phó Giám đốc BVTW Quân đội 108.

Phụ trách Chuyên môn PKĐK Bình Minh