P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ - Hóa sinh: Bạch Vọng Hải     Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

 

 

Chuyên viên đầu ngành Xét nghiệm chẩn đoán.

Phó chủ tịch Hội Hoá Sinh Việt Nam

Nguyên Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn Hóa Sinh Học viện Quân Y.