P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Đỗ Gia Tuyển

    Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 7h30- 12h30

 

 

 

Tiến sĩ Y khoa du học và bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản

Trưởng khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai

Phó trưởng Bộ môn Nội Tổng hợp, Trưởng phân Môn Thận-tiết niệu,

Trường Đại học Y Hà Nội