Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Tạ Long

  

   Lịch khám: Sáng thứ 3 từ 8h00- 11h30

 

 

Chuyên viên đầu ngành Tiêu hoá - Gan Mật.

Nguyên Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Gan mật- BvTW Quân đội 108

Chủ tịch hội Khoa học Tiêu hoá Việt Nam.