Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Gia Khải

 

Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể
Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Gia Khải

sinh ngày 30/4/1936 tại Hà Nội.


 - Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (2007)
 - Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2005)
 - Thành viên Hội Tim mạch Pháp (1991)
 - Thành viên Hội Tim mạch Hoa Kì - FACC (2005)
 - Thành viên Hội Tim mạch Âu châu - FESC (2009)
 - Thành viên Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á (2007), và Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á (2008-2010)
 - Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam (từ năm 2004).