Danh sách Giáo sư, Bác sĩ - Theo chuyên khoa


Danh sách xếp theo Chuyên Khoa

Các Giáo sư - Tiến sĩ - Thạc sĩ - Bác sĩ đang làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình Minh

 

CHUYÊN KHOA TIM MẠCH


1- Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Gia Khải
 - Chuyên viên đầu ngành Tim mạch. Chủ tịch hội Tim Mạch Việt Nam
 - Nguyên Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.
 - Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Anh hùng Lao động.
*Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.


2- P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi
  - Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Trưởng phòng Thấp Tim
  - P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia - Bv Bạch Mai
  *  Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 8h- 11h30


3- Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Quỳnh Nga
 - 
Nguyên Bác sĩ Nội trú Viện Tim mạch Quốc gia - Bv Bạch Mai
 -  Tốt nghiệp Cao học tại Cộng hòa Pháp
 -  Trưởng khoa Nội bệnh viện Tim Hà Nội.
  * Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

4- Thạc sĩ - Bác sĩ Đỗ Kim Bảng
 -  Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch mai.
  * Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.


5- Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Ngọc Lan
 -  Bác sĩ khoa Nội bệnh viện Tim Hà Nội.
 * Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.


6- Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Ngọc Thủy
 -  Khoa C5 - Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch mai.

*  Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 8h- 11h30
CHUYÊN KHOA THẦN KINH


1- Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trọng Luân
- Nguyên P.Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.
- Uỷ viên Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam
* Lịch khám: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 7 từ 8h- 11h30

 


2- Bác sĩ Hồ Thị Ý Thơ
- Bác sĩ Chuyên khoa II Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.
*  Lịch khám: Sáng thứ 6 từ 8h- 11h30

 

 CHUYÊN KHOA THẬN- TIẾT NIỆU


1- P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Đỗ Gia Tuyển
- Tiến sĩ Y khoa du học và bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản
- Trưởng khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai
- Phó trưởng Bộ môn Nội Tổng hợp,

-  Trưởng Phân môn Thận-Tiết niệu trường Đại học Y Hà Nội
* Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 7h30- 12h302- Bác sĩ chuyên khoa cấp II Hà Thị Minh Phương
- Bác sĩ chuyên khoa Thận- Tiết niệu- Nội tiết , BvTW Quân đội 108.
* Lịch khám: Sáng thứ 4 từ 7h30- 12h30

 

 CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG1- Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú Nguyễn Quang Bảy
- Phó Trưởng khoa Nội tiết – Tiểu đường Bệnh viện Bạch Mai.
- Giảng viên Bộ môn Nội trường Đại Học Y Hà Nội .
- Tổng thư ký hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam.
* Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 7h30- 12h30

 
CHUYÊN KHOA TIÊU HÓA


1- Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Tạ Long
- Chuyên viên đầu ngành Tiêu hoá - Gan Mật.
- Nguyên Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Gan mật- BvTW Quân đội 108
- Chủ tịch hội Khoa học Tiêu hoá Việt Nam.
* Lịch khám: Sáng thứ 3 từ 8h00- 11h302- Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trịnh Thị Thuận
- Nguyên Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa- Gan mật- BvTW Quân đội 108
- Nguyên P.Chủ nhiệm khoa Nội Nhân dân - BvTW Quân đội 108
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h303- Bác sĩ chuyên khoa Phạm Văn Vĩnh
- Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa. Chuyên khoa Nội soi Chẩn đoán
* Lịch khám: Sáng các ngày trong tuần, từ 8h- 11h30

 

 CHUYÊN KHOA NỘI CHUNG


1- P.Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu

- Chuyên viên đầu ngành Nội khoa -Truyền nhiễm
- Nguyên Phó Giám đốc BVTW Quân đội 108.
- Phụ trách Chuyên môn PKĐK Bình Minh
* Lịch khám: Sáng thứ 5 từ 8h00- 11h302- Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thị Ngoc Dung
- Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai.
* Lịch khám: Sáng thứ 3 từ 8h00- 11h30


3- Bác sĩ chuyên khoa Phạm Quốc Vượng
- Bác sĩ Chuyên khoa Nội Tim mạch
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

 

 CHUYÊN KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP


1- Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú Bùi Hải Bình
- Chuyên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai
* Lịch khám: Sáng Thứ Bảy từ 7h30- 12h302- Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú Hoàng Văn Dũng
- Chuyên khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai
* Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 7h30- 12h30

 

 


 

CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG

 1- Thạc sĩ - Bác sĩ - Hà Danh Đạo
- Chuyên khoa Tai Mũi Họng
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

 


2- Thạc sĩ - Bác sĩ - Nguyễn Như Đua
- Chuyên khoa Tai Mũi Họng
* Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

 

 
CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN


1- Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Dư Dậu
- Phó Trưởng khoa Phụ Sản - Bệnh viện Bạch Mai
* Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.2- Bác sĩ Chuyên khoa Phụ Sản Dương Lê Vân
- Chuyên khoa Phụ Sản – Siêu âm Thai Sản.
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

  

 

 

CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM1- P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Bạch Vọng Hải
- Chuyên viên đầu ngành Xét nghiệm chẩn đoán.
- Phó chủ tịch Hội Hoá Sinh Việt Nam
- Nguyên Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn Hóa Sinh Học viện Quân Y.
* Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.2- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Nguyễn Thị Thu Lan
- Nguyên trưởng khoa Xét nghiệm Viện Tai Mũi Họng Trung ương.
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

 

 CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


1- Bác sĩ Chuyên khoa Phạm Phương Nhân
- Chuyên khoa Chẩn đoán Hình ảnh- Siêu âm
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h302- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Đặng Khắc Hòe
- Nguyên Chủ nhiệm Khoa X-Quang Viện Quân Y 103 - Học viện Quân
* Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30