Bác sĩ CK Thần kinh: Hồ Thị Ý Thơ   Lịch khám: Sáng thứ 6 từ 8h- 11h30

 

 

Bác sĩ Chuyên khoa II Khoa Thần kinh - BV Bạch mai.