Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - XQuang: Đặng Khắc Hòe


Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

 

 

 

Nguyên Chủ nhiệm Khoa X-Quang Viện Quân Y 103 - Học viện Quân