Thống kê:

  • Số người đang online: 12

  • Lượt xem theo ngày: 511

  • Lượt xem theo tháng: 32679

Danh sách Giáo sư, Bác sĩ - Theo chuyên khoa

Danh sách Giáo sư, Bác sĩ - Theo chuyên khoa

Danh sách xếp theo Chuyên Khoa Các Giáo sư - Tiến sĩ - Thạc sĩ - Bác sĩ đang làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình Minh

Chi tiết
Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Trần Thị Ngọc Lan

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Trần Thị Ngọc Lan

    Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Thạc sĩ- Bác sĩ - CK TMH:  Nguyễn Như Đua

Thạc sĩ- Bác sĩ - CK TMH: Nguyễn Như Đua

Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - XQuang: Đặng Khắc Hòe

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - XQuang: Đặng Khắc Hòe

Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
Bác sĩ Chuyên khoa Siêu âm:  Phạm Phương Nhân

Bác sĩ Chuyên khoa Siêu âm: Phạm Phương Nhân

Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
Bác sĩ Chuyên khoa cấp II -Xét nghiệm: Nguyễn Thị Thu Lan

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II -Xét nghiệm: Nguyễn Thị Thu Lan

     Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ - Hóa sinh: Bạch Vọng Hải

P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ - Hóa sinh: Bạch Vọng Hải

     Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Bác sĩ Chuyên khoa Phụ Sản: Dương Lê Vân

Bác sĩ Chuyên khoa Phụ Sản: Dương Lê Vân

    Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
Bác sĩ Chuyên khoa II- Phụ sản: Nguyễn Dư Dậu

Bác sĩ Chuyên khoa II- Phụ sản: Nguyễn Dư Dậu

     Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Thạc sĩ - Bác sĩ CK Cơ Xương Khớp: Hoàng Văn Dũng

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Cơ Xương Khớp: Hoàng Văn Dũng

  Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 7h30- 12h30

Chi tiết
Tiến sĩ - Bác sĩ CK Cơ Xương Khớp: Bùi Hải Bình

Tiến sĩ - Bác sĩ CK Cơ Xương Khớp: Bùi Hải Bình

   Lịch khám: Sáng Thứ Bảy từ 7h30- 12h30

Chi tiết
Bác sĩ chuyên khoa Nội Tim mạch: Phạm Quốc Vượng

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tim mạch: Phạm Quốc Vượng

   Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thị Ngoc Dung

Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thị Ngoc Dung

   Lịch khám: Ngày thứ 4 hàng tuần.

Chi tiết
P.Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu

P.Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu

   Lịch khám: Sáng thứ 5 từ 8h00- 11h30

Chi tiết
Bác sĩ chuyên khoa Nội soi: Phạm Văn Vĩnh

Bác sĩ chuyên khoa Nội soi: Phạm Văn Vĩnh

   Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 16h30

Chi tiết
Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trịnh Thị Thuận

Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trịnh Thị Thuận

   Lịch khám: Các ngày trong tuần, từ 8h- 17h30

Chi tiết
Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Tạ Long

Giáo sư - Bác sĩ -Tiến sĩ Tạ Long

      Lịch khám: Sáng thứ 3 từ 8h00- 11h30

Chi tiết
Bác sĩ Hà Thị Minh Phương

Bác sĩ Hà Thị Minh Phương

    Lịch khám: Sáng thứ 4 từ 7h30- 12h30

Chi tiết
P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Đỗ Gia Tuyển

P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Đỗ Gia Tuyển

     Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 7h30- 12h30

Chi tiết
Bác sĩ CK Thần kinh: Hồ Thị Ý Thơ

Bác sĩ CK Thần kinh: Hồ Thị Ý Thơ

   Lịch khám: Sáng thứ 6 từ 8h- 11h30

Chi tiết
Thạc sĩ - Bác sĩ CK Thần kinh: Lê Trọng Luân

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Thần kinh: Lê Trọng Luân

   Lịch khám: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 7 từ 8h- 11h30

Chi tiết
Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đỗ Kim Bảng

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đỗ Kim Bảng

    Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Gia Khải

Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Gia Khải

  Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể

Chi tiết
P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi

P.Giáo sư - Bác sĩ - Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi

    Lịch khám: Sáng thứ 7 từ 8h- 11h30

Chi tiết
Tiến sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Vũ Quỳnh Nga

Tiến sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Vũ Quỳnh Nga

     Lịch khám: Gọi điện thoại để đăng ký và biết lịch khám cụ thể.

Chi tiết
Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đào Ngọc Thủy

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tim mạch: Đào Ngọc Thủy

Lịch khám: Sáng Chủ nhật từ 8h- 11h30

Chi tiết