Thống kê:

 • Số người đang online: 16

 • Lượt xem theo ngày: 719

 • Lượt xem theo tháng: 34831

Bảng giá các dịch vụ X-Quang

 

 

STT

Tên dịch vụ 

Giá tiền (VNĐ)

 1. 1

 Bả vai T-N

   60. 000 X2

 Bàn chân T - N

   120. 000

 Blondeau - Hietz

  120. 000

 Cẳng chân T - N

   120. 000

 Chụp dạ dày - Thực quản

  200. 000 x2

 Chụp thận

  120. 000

 Cổ chân T - N

   120. 000

 Cổ chếch T-P

   120. 000

 CS lưng T - N

   150. 000

 1. 10 

 CS thắt lưng T - N

   150. 000

 1. 11 

 Đốt sống cổ T - N

   120. 000

 1. 12 

 Khớp gối T - N

   120. 000

 1. 13 

 Khớp vai T - N

   120. 000

 1. 14 

 Schiiller (hai bên)

  120. 000

 1. 15 

 Sọ não T- N

  120. 000

 1. 16 

 Thực quản BR

  200. 000

 1. 17 

 Tiểu khung

   80. 000  

 1. 18 

 Tim phổi T-N

   80. 000 X2

 1. 19 

 Xương đòn

   60. 000  

 1. 20

 Bàn tay //Cẳng tay T-N

   120.000 x2

1.21 cổ tay // Khuỷu tay T-N    120.000 x2
1.22  Cánh tay T-N    120.000
1.23  Khung chậu // Hệ Tiết niệu    120.000 x2